Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Spółka TM360 Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych
osobowych. Dbamy o ochronę danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, w tym
stosowanie należytej ochrony podczas projektowania nowych działań.

Niniejszy regulamin służy poinformowaniu zainteresowanych stron o celach, zakresie i kategoriach
przetwarzania danych osobowych, czasie przetwarzania oraz o przysługujących prawach, zgodnie z
obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i Inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest TM360 Sp. z o. o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Jako Administrator
danych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i za sposób ich
wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Roman Szymczak. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo
zasięgnąć u Inspektora ochrony danych pod adresem r.szymczak@tm360.pl lub listownie na adres siedziby.

Kategorie zbieranych danych osobowych

W związku z realizowanymi przez TM360 Sp. z o. o. zadaniami informujemy, że przetwarzamy dane osobowe
zbierane z następujących obszarów:

Dane osób korzystających z usług TM360 Sp. z o. o. lub uczestniczących w wydarzeniach organizowanych
przez TM360 Sp. z o. o. tj. szkolenia, konferencje, targi, konkursy.
Dane są przetwarzane przez okres obowiązywania porozumień lub umów oraz na zasadach ściśle w nich
opisanych. Dane te przetwarzamy w celu wykonywania na Państwa rzecz usług szczegółowo opisanych w
zamówieniu, które stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

Dane osób, które zapisały się do usługi newsletter
Dane przetwarzamy w celu wysłania newslettera TM360 Sp. z o. o. w oparciu o zgodę. Dane zostaną usunięte w
momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Dane osób kierujących zapytania do TM360 Sp. z o. o.
Dane przetwarzane są w celu obsługi zapytań kierowanych do TM360 Sp. z o. o., które stanowią podstawę
prawną przetwarzania danych. Dane są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania,
przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.

Dane ekspertów
Dane przetwarzamy w celu realizacji umów zawartych z ekspertami.

Informacje o naszych pracownikach i kandydatach do pracy
Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie zgód kandydatów przez okres prowadzenia
rekrutacji. Dane przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązku ustawowego oraz przez okres wynikający z
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Prawa osób w zakresie danych osobowych
Na każdym etapie przetwarzania danych przez TM360 Sp. z o. o., mają Państwo prawo do:
dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez TM360 Sp. z o. o.
danych oraz uzyskania ich kopii, modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne
prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania, całkowitego usunięcia swoich danych
(„prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne, niepodlegania
automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego
przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), przeniesienia danych do innego Administratora
danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Jak gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane gromadzimy za pomocą Cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku
użytkownika odwiedzającego stronę internetową lub korzystającego z aplikacji. Przeglądarka internetowa (np.
Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Google Chrome) przesyła te pliki cookie z powrotem do strony lub
aplikacji podczas każdej kolejnej wizyty, tak aby mogły one Państwa rozpoznać i zapamiętać spersonalizowane
szczegóły czy preferencje użytkownika. Cookies pomagają administratorom stron internetowych oraz aplikacji
w zarządzaniu tymi stronami i aplikacjami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Informacje te nie
służą do identyfikacji osób, a jedynie pozwalają zaobserwować zachowania użytkowników.
Jakie jeszcze informacje zbieramy i wykorzystujemy?
Oprócz plików cookies korzystamy również z innych informacji technicznych wynikających z ogólnych zasad
połączeń realizowanych w Internecie. Przykładowo numery IP zawierają ogólne informacje dotyczące regionu, z
którego następuje połączenie oraz typu tego połączenia. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celach
technicznych i statystycznych. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnych osób, a jedynie, podobnie
jak pliki cookies, wspomagają zarządzanie stronami internetowymi. Dla ułatwienia, ze względu na identyczne
zastosowanie, wszystkie te technologie dalej będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy w celu optymalizacji stron internetowych oraz dostosowania ich treści do
preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu
korzystania z naszych stron. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w
celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają nam na określenie np. przeciętnej długości trwania
wizyty na stronie oraz ogólnej liczby odwiedzin stron, które prowadzimy. Pliki cookies wykorzystujemy też do
celów marketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych stronach
internetowych reklamy naszych usług. Wszystkie pliki cookies są w pełni anonimowe i nie pozwalają nam na
identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Czy sprzedajemy lub udostępniamy pliki cookies innym firmom?
Nie, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Większość dzisiejszych
przeglądarek pozwala na:
– Sprawdzenie, jakie cookie zostały pobrane i pojedyncze ich usunięcie.
– Zablokowanie plików cookie od osób trzecich.
– Zablokowanie plików cookie od wybranych stron.
– Zablokowanie przesyłanie wszelkich plików cookie.
– Usuwanie wszystkich plików cookie podczas zamykania przeglądarki.
Najczęściej, zarządzanie plikami cookies, możliwe jest z menu “Ustawienia” przeglądarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć np. na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Dodatkowe informacje
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Opisane zasady obowiązują od 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13
– 14 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian ich treści

 
 

Poznaj ciekawostki rynkowe

Zapisz się do newslettera
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja projektu Xseox Marketing
crossmenuarrow-right