Brak produktów w koszyku.

EMBA

TM360

Executive Master of Business Administration dla Farmacji

Executive Master of Business Administration dla Farmacji to unikalna w Polsce oferta Studiów Podyplomowych w obszarze farmacji, uwzględniająca zarówno perspektywę sieci aptecznych, jak i producenta. Program studiów został przygotowany przez pasjonatów i ekspertów tej branży i ma na celu dostarczenie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w środowisku farmaceutycznym i osiągania coraz lepszych efektów biznesowych.
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego. 
Studia kończą się egzaminem w formie testu, którego pozytywny wynik upoważnia do otrzymania Dyplomu Executive Master of Business Administration (EMBA).
Główni adresaci

Osoby zajmujące stanowiska menedżerskie oraz Osoby, które takie stanowiska mogą objąć w szeroko pojętej branży farmaceutycznej, w szczególności osób:

 • zarządzających aptekami i sieciami aptecznymi,
 • managerów producentów branży farmaceutycznej
 • oraz innych osób chcących zajmować wyższe stanowiska w branży.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Kompleksowe podejście do zagadnień rynku farmaceutycznego uwzględniające zarówno perspektywę sieci aptecznych, jak i producenta, zapewniające poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w środowisku farmaceutycznym
 • 2 semestry nauki (dziesięć 2-dniowych) w trybie zaocznym: sobota – niedziela, co pozwala na swobodne wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w dni powszednie
 • 20-dniowy Program realizowany we współpracy z prestiżową Uczelnią Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz firmą Business Point – doświadczonego partnera w usługach marketingowych dla branży farmaceutycznej
 • Realizacja Programu przez trenerów doświadczonym będących ekspertami i pasjonatami tej branży
 • Praca w oparciu o case study z przygotowane na bazie eksperckiej wiedzy i doświadczeń wybitnych autorytetów farmacji i pasjonatów rozwoju
 • Warsztatowa forma prowadzenia zajęć (9:00-17:00)
 • Możliwość wymiany doświadczeń i spojrzenia na rynek farmaceutyczny z perspektywy producenta, a także detalisty
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Zaświadczenie do zasiadania w Radach Spółek Nadzorczych Skarbu Państwa
 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w języku angielskim
Czego Uczestnicy nauczą podczas warsztatów:
 • Poszerzą wiedzę z zakresu regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym. 
 • Zwiększą umiejętności budowania strategicznej wizji i kierunków rozwoju przedsiębiorstw farmaceutycznych i aptek. 
 • Rozwiną umiejętności zarządzania zespołami ora przywódczego zarządzania zmianą w trudnych i niestabilnych czasach, które w dłuższej perspektywie pozwolą uzyskać strategiczną przewagę konkurencyjną na rynku. 
 • Poszerzą HR-owe umiejętności pracy z ludźmi (zatrudnianie i zwalnianie pracowników, rozwój i ocena) . 
 • Zdobędą praktyczne kompetencje prowadzenia inspirujących wystąpień publicznych  i autoprezentacji. 
 • Zrozumieją kluczowe aspekty funkcjonowania i zmian zachodzących na rynku Pharma e-commerce. 
 • Poznają najlepsze praktyki rynkowe w zakresie współpracy z rynkiem e-commerce  z perspektywy producenta. 
 • Poznają i przećwiczą skuteczne techniki negocjacyjne i zbudują skrzynkę najlepszych praktyk narzędziowych dla rynku farmacji. 
 • Otrzymają wiedzę na temat narzędzi trade marketingu będących wsparciem sprzedaży i utrzymaniem pozycji WIN-WIN w partnerskiej współpracy oraz wzajemnym, wspólnym rozwoju producenta i kanału aptecznego. 
Merytoryka:

20 dni praktycznych zajęć realizowanych podczas dziesięciu 2-dniowych zjazdów zapewniających Uczestnikom wiedzę i dostęp do nowoczesnych rozwiązań na rynku farmacji:

Zjazd 1 - Skuteczne przywództwo w zarządzaniu zmianą w niestabilnych czasach „czarnych łabędzi”
 • Efektywna i perswazyjna komunikacja przywódcza
 • Pojęcie autorytetu lidera (przywódcy) i narzędzia pozwalające go skutecznie zbudować
 • Różne modele i paradygmaty przywództwa w biznesie
 • Przywództwo a zarządzanie zmianą
 • Cykl zmiany i fazy przechodzenia przez zmianę
 • Model zarządzania zmianą w ujęciu prof. Johna Kottera
 • Przywództwo a zarządzanie zmianą, czyli jak efektywnie kreować w firmie kulturę odpowiedzialności
Zjazd 2 - Prawne aspekty HR i skuteczne narzędzia HR w farmacji
 • Rodzaje umów i wynikające z nich zasady zatrudniania pracowników
 • Reguły pracy zdalnej
 • Zmiany w przepisach urlopowych
 • Proces rekrutacji pracowników
 • Rozwój pracowników i ścieżki karier
 • Jak rozstać się z pracownikiem?
Zjazd 3 - Zarządzanie strategiczne firmą i działem
 • Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące strategii
 • Wizja, misja, strategia, cele w praktyce
 • Rodzaje strategii i zarządzanie strategiczne
 • Praktyczne znaczenie zarządzania strategicznego na poziomie działu
 • Wartości, strategia – synergia
 • Próba określenia strategicznego zarządzania w farmacji – ćwiczenia
Zjazd 4 - Strategie i narzędzia trade marketingowe w farmacji
 • Założenia marketingu farmaceutycznego w odniesieniu do strategii firmy
 • Prezentacja wybranych strategii marketingowych zastosowanych w farmacji
 • Proces zarządzania kategorią w odniesieniu do produktów farmaceutycznych
 • Merchandising – zasady organizacji powierzchni apteki
 • Proces budowania ekspozycji (planogramów) kategorii
 • Pricing jako element właściwego pozycjonowania rynkowego
Zjazd 5a – Komunikacja bez przemocy
 • Czym jest komunikacja oparta na metodzie NVC?
 • Znaczenie komunikacji NVC w biznesie
 • Kroki komunikatu JA w ujęciu NVC
 • Dobre praktyki komunikacji bez przemocy
Zjazd 5b – Rady Nadzorcze i wybrane aspekty spółek prawa handlowego
 • Wprowadzenie do tematyki odpowiedzialności
 • Zarząd i Rada Nadzorcza jako organy spółek kapitałowych
 • Odpowiedzialność za szkodę:
  - Wobec wierzycieli
  - Względem spółki
 • Odpowiedzialność za wybrane zobowiązania
 • Omówienie konkretnych przypadków i rozwiązywanie kazusów
Zjazd 6 - Controling w farmacji
 • Elementy sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem farmacji
  - wprowadzenie regulacji prawnych sprawozdań finansowych
  - przydatność sprawozdań finansowych dla niefinansisty
  - zasoby majątkowe i kapitałowe prezentowane w sprawozdaniu
  - zasady ustalania wyniku finansowego
  - przygotowanie uproszczonych sprawozdań finansowych - praca w grupach
 • Podstawy controllingu operacyjnego
  - znaczenie i klasyfikacja kosztów w organizacjach
  - sprawozdawcze ujęcie kosztów
  - rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
  - wybrane nowoczesne podejścia do zarządzania kosztami
Zjazd 7 - Zarządzanie zespołem operacyjno-sprzedażowym na rynku farmaceutycznym
 • Rynek farmaceutyczny na tle dynamicznych zmian
 • Budowanie kompetencji operacyjno-sprzedażowych zespołu
 • Matryca możliwości sprzedażowych
 • Podstawy matematyki handlowej
 • Nadzorowanie i realizowanie sprzedaży na rynku farmaceutycznym
 • Business Intelligence: monitorowanie rynku i konkurencji
Zjazd 8a - E-commerce w farmacji. Jak wykorzystać najszybciej rosnący segment rynku?
 • Rynek pharma e-commerce w Polsce
 • Zrozumieć e-commerce czyli skąd pochodzą zamówienia i zyski w e-aptece?
 • Pharma e-commerce z perspektywy producenta
 • Uruchomienie i prowadzenie e-apteki – kluczowe aspekty
Zjazd 8b – Badania marketingowe i dane rynkowe - teoria i praktyka w organizacji
 • Badania marketingowe w organizacji
 • Rynek badań w Polsce, zwłaszcza na rynku farmaceutycznym
 • Badania ilościowe i jakościowe
 • Projektowanie badań rynkowych
 • Najczęściej popełniane błędy w badaniach
 • Raporty i narzędzia BI
Zjazd 9 – Negocjacje strategiczne
 • Wprowadzenie do zagadnienia negocjacji
 • Zastosowanie modelu Negocjacji Strategicznych w praktyce zawodowej
 • Przygotowanie do negocjacji strategicznych
 • Trudne sytuacje w negocjacjach
 • Źródła siły w negocjacjach
 • Budowanie postawy skutecznego Negocjatora
Zjazd 10 – Wizerunek publiczny. Sztuka wystąpień publicznych
 • Stres i trema – ich znaczenie dla osób występujących publicznie
 • Autoprezentacja – czynniki wpływające na odbiór występującego
 • Przygotowanie wystąpienia publicznego
 • Mowa ciała i proksemika w wystąpieniach publicznych
 • Narzędzia multimedialne i ich rola w wystąpieniach publicznych
 • Wywieranie wpływu na słuchaczy
 • Motywacja i zaangażowanie – ich rola i znaczenie w wystąpieniach publicznych
 • Pytania, negacja i dyskusja w trakcie i po wystąpieniu publicznym
 • Ocenianie i analizowanie wystąpień publicznych cudzych i własnych

Zainteresował Cię temat?

Skontaktuj się z nami

Nasi Trenerzy

Eksperci

dr Paweł Pawłowski
Specjalizacja: Przywództwo i Zarządzanie

Poznaj ciekawostki rynkowe

Zapisz się do newslettera
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja projektu Xseox Marketing
crossmenuarrow-right