Brak produktów w koszyku.

Akademia

Przywódctwa Przyszłości TM360

Bądź Liderem zmian i buduj wygrywające zespoły!

Akademia Lidera Przyszłości TM360 to autorska, 10-dniowa propozycja rozwoju kompetencji przywódczych zwiększających skuteczność działania zespołów sprzedażowych.
Główni adresaci

Kadra menedżerska – różne szczeble w strukturze organizacyjnej, m.in.

 • Dyrektorzy i Kierownicy Działów
 • Właściciele i Kierownicy punktów sprzedaży
 • Koordynatorzy sieci handlowych i franczyzowych
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Procesowe podejście do rozwoju – 10 dni warsztatów poprzedzonych pre-workiem oraz post-workami gwarantujących Uczestnikom wiedzę i rozwój umiejętności w zakresie przywództwa i zarządzania na miarę aktualnych wyzwań w czasach zmian
 • Program oparty o dobre praktyki zdobyte podczas wieloletniego doświadczenia trenerów -praktyków oraz sprawdzone metody światowych autorytetów zarządzania
 • Praca w oparciu o praktyczne case study oraz autorskie ćwiczenia i metodologie
 • Warsztatowa forma prowadzenia zajęć (70% część praktyczna /30% cześć teoretyczna)
 • Możliwość pogłębiania wiedzy oraz jej transfer do praktyki zawodowej dzięki zadaniom wdrożeniowym
 • Utrwalanie wiedzy w czasie – cykl działań wzmacniających po zakończeniu warsztatów
 • Praktyczne wskazówki pomagające budować zwycięskie zespoły i uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku – postaci listy dobrych praktyk przywódczych
 • Możliwość rozwoju indywidualnego w formie bezpośrednich spotkań coachingowych (opcja dodatkowa)
 • Certyfikat Master Lidera Przyszłości po zdanym egzaminie

Ponadto:

 • Dzięki sekwencyjnemu ułożeniu zagadnień merytorycznych, Uczestnicy stopniowo nadbudowują swoją wiedzę i umiejętności, systematycznie zwiększając stopnień przyswajania wiedzy o 18%.
 • Warsztatowy charakter zajęć i różnorodność metod (dyskusje moderowane, zadania indywidualne i grupowe, symulacje, filmy, testy, odgrywanie ról, itp.) pozwalają zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem o 22% - 25%.
 • Zastosowanie zadań wdrożeniowych po każdym z warsztatów pozwala na utrzymywanie kompetencji w czasie i zwiększa o 30% szybkość transferu wiedzy i umiejętności do codziennej pracy Menedżerów.
 • Poznane modele i narzędzia ułatwiają budowanie zmotywowanych zespołów i zwiększają szanse na osiąganie przez nich założonych celów biznesowych.
Czego Uczestnicy nauczą podczas warsztatów:
 • Otrzymają profesjonalną wiedzę oraz kluczowe umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie zarządzać zespołami rozproszonymi oraz zróżnicowanymi pokoleniowo
 • Zwiększą swoją świadomość, że można oraz należy wyjść ze strefy komfortu i pozyskać nowe umiejętności oraz wiedzę pozwalające efektywniej i skuteczniej prowadzić zwycięskie zespoły
 • Zbudują w sobie motywację do wytężonej pracy własnej i rozwoju własnych kwalifikacji w obszarze zarządzania, przywództwa i budowania autorytetu
 • Poznają modele i narzędzia zarządzania i tworzenia kultury odpowiedzialności ułatwiające budowanie zaangażowanych zespołów.
Merytoryka:

10 dni praktycznych warsztatów zapewniających Uczestnikom wiedzę i praktyczny trening umiejętności stosowania najlepszych metod i technik przywódczych zwiększających skuteczność realizowanych celów biznesowych i wzrost sprzedaży.
W ramach Akademii realizujemy pięć 2-dniowych bloków tematycznych:

1. Komunikacja menedżerska
2. Przywództwo i autorytet
3. Wygrywające zespoły
4. Narzędzia menedżerskie
5. Kultura odpowiedzialności i rozwoju

 

Warsztat 1 - Czy komunikacja jest nadal wyzwaniem Lidera w XXI wieku?
 • Temperament i osobowość w procesie skutecznej komunikacji Menedżera
 • Skuteczność komunikacji w zarządzaniu zespołem rozproszonym i zróżnicowanym pokoleniowo
 • Wyzwania komunikacyjne w zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • Znaczenie procesów komunikacyjnych w skutecznym i efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Efektywna komunikacja podczas prowadzenia trudnych rozmów - praca w oparciu o scenki
Warsztat 2 - Postawa Lidera Przyszłości i budowanie autorytetu Przywódcy
 • Praktyczne budowanie autorytetu lidera
 • Efektywne modele przywództwa w zarządzaniu, m.in. Model K. Blancharda Przywództwa Sytuacyjnego
 • Przywództwo a modele podejmowania decyzji
 • Efektywność osobista, czyli jak być przywódcą, który inspiruje innych i „sam nie tonie”
Warsztat 3 – Narzędzia budowania zwycięskich zespołów i zarządzanie nimi
 • Istota zespołu i etapy jego budowania
 • Cechy zespołu wygrywającego
 • Znamiona dysfunkcyjnych zespołów na podstawie wybranych modeli efektywności zespołów (P. Lencioni, CH.W. Moor, J. Gottman, H. Fensterheim) oraz sposoby na ich zmianę w kierunku zespołów wygrywających
 • Zaangażowanie i motywacja – „żeby chciało się chcieć”
 • Planowanie i delegowanie
 • Mierzenie efektywności działania
Warsztat 4 – Przywódcze zarządzanie zmianami w czasach “czarnych łabędzi”
 • Czym jest zmiana w dynamicznie rozwijającej się organizacji?
 • Gotowość do zmian
 • Cykl zmiany i fazy przechodzenia przez zmiany
 • Model „ośmiu kroków” zarządzania zmianą w ujęciu prof. Johna Kottera
 • Model i błędy zarządzania zmianą
 • Przewodzenie zmianom
Warsztat 5 – Budowanie kultury odpowiedzialności i rozwoju oraz trening radzenia sobie z wyzwaniami
 • Kultura odpowiedzialności
 • Autonomia w budowaniu odpowiedzialności
 • Zdefiniowanie obszaru odpowiedzialności - reguły i zasady postępowania
 • Wyzwania i trudne sytuacje w pracy Lidera - trening w formule coachingu grupowego

Zainteresował Cię temat?

Skontaktuj się z nami

Nasi Trenerzy

Eksperci

dr Paweł Pawłowski
Specjalizacja: Przywództwo i Zarządzanie

Poznaj ciekawostki rynkowe

Zapisz się do newslettera
Copyright © 2021 – 2024 All Rights Reserved
Realizacja projektu Xseox Marketing
crossmenuarrow-right