DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA – AKADEMIA TRADE MARKETINGU?

Wszyscy słyszeli o trade marketingu, ale tylko niewiele osób naprawdę wie co to za zjawisko i dlaczego jest ono dla skutecznej sprzedaży tak ważne. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwaniom handlu, który chcąc zdobyć i utrzymać coraz więcej klientów, potrzebuje skutecznych i sprawdzonych metod, aby tego dokonać.

Akademia Trade Marketingu to cykl 8 dni eksperckich szkoleń, który zapewni jej uczestnikom wiedzę i dostęp do nowoczesnych rozwiązań w zakresie TM, komunikacji i sprzedaży na poziomie detalisty.

W trakcie zajęć prowadzonych w systemie ćwiczeń interaktywnych, uczestnicy zapoznają się z niezbędną dozą teorii (30% czasu), jak i praktyką ćwiczeniową (70% czasu).

Dyskusja nt. czynników określających decyzje zakupowe

 w poszczególnych kanałach dystrybucji, dzięki czemu uczestnicy będą w stanie zwiększyć rentowność swoich biznesów.

Zapoznanie się z narzędziami i metodami działania TM

na liniach kanałów, co da możliwość podniesienia poziomu sprzedaży w POS’ach.

Wymiana the best practice w grupie uczestników

co pozwoli w szybkim tempie wdrożyć rozwiązania zwiększające przewagę konkurencyjną, bez straty czasu na niepotrzebne i kosztowne eksperymenty.

Praktyczne wskazówki podnoszące rentowność punktu detalicznego.

dzięki pracy na autorskich ćwiczeniach, case study, wizytach w sklepie, scenkach.

Akademia odbywa się w formie warsztatów zorganizowanych dla niewielkiej grupy uczestników (max. 20 osób).  Zajęcia poprowadzą specjaliści – praktycy trade marketingu z sektora FMCG, DIY.

Podczas warsztatów skupimy się na aspektach związanych z prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniem punktu sprzedaży.

Szczegółowo omówimy kwestie zarządzania kategoriąmerchandisingu powierzchni i zasad budowania efektywnych planogramów kategorii, zarządzania cenami i organizacji skutecznych akcji promocyjnych i mierników oceny efektywności działań oraz projektowania procesu trade marketingowego.

Po zaliczeniu egzaminu otrzymasz CERTYFIKAT MASTER OF TRADE MARKETING.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU
W AKADEMII

 • 8 dni praktycznych warsztatów. Pierwszy tak kompleksowy
  projekt szkoleniowy obejmujący zakres trade marketingu w Polsce
 • Trenerzy prowadzący zajęcia są ekspertami trade marketingu,
  praktykami, nadal aktywnie działającymi w sprzedaży.
 • Zajęcia warsztatowe. Korzystamy z autorskich ćwiczeń
  i metodologii np. WISE, DEEP. Ćwiczymy wychodząc
  do sklepów, z użyciem kamery, na makietach.
 • Rzeczywiste case study z rynku detalicznego
 • Praktyczne rozwiązania trade marketingowe
 • Nawiązywanie relacji i kontaktów z praktykami z rynku
 • Nowoczesne narzędzia i metody oddziaływania
  na klienta

REKOMENDACJA POMYSŁODAWCÓW AKADEMII

Roman Szymczak trener trade marketingu

Roman Szymczak – CEO TM360 Sp. o.o. Ekspert Trade Marketingu

„Obserwując rynek można zauważyć, że bez skutecznych narzędzi trade marketingowych trudno osiągać odpowiednie cele sprzedażowe. Reklama w mediach czy osobiste relacje zespołów handlowych z uczestnikami rynku już nie wystarczają. Trwałe miejsce w rynku i osiąganie wyników jest możliwe dzięki umiejętnościom pracy na nowoczesnych narzędziach trade marketingowych. Akademia ma dać właściwe wskazówki managerom, co i jak robić by osiągnąć zamierzone wyniki…”

Michał Dziekoński Akademia Liderów Trademarketingu

Michał Dziekoński 

„Trade marketing to dla mnie osobiście źródło zdobywania trwałej przewagi konkurencyjnej w świecie gdy docieranie z przekazem do finalnego klienta staje się coraz bardziej skomplikowane, ze względu na mnogość punktów kontaktu (touch points). Trade marketing w naturalny sposób wspiera silne marki, poprzez rozbudowany marketing doświadczeń budując – dzięki współpracy z partnerami handlowymi – możliwości wzrostu sprzedaży.”

Artur Dłubak - Manager, trener i coach TM360

Artur Dłubak

„Trade marketing jest tym elementem marketingu mix, który daje możliwość grania jakością oferty a nie tylko ceną. Umożliwia przedstawienie kompleksowego rozwiązania, zamiast skupiania się jedynie na atrybutach produktu. Jest narzędziem mądrej gry sprzedażowej, w której potrafi przesądzić o sukcesie handlowca. Trzeba tylko wiedzieć, co, jak, gdzie i kiedy stosować … i tego właśnie dowiecie się w trakcie Akademii.”

KOGO ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W AKADEMII TRADE MARKETINGU?

 

Warsztaty skierowane są do osób pracujących w zespołach trade marketingu, shopper marketingu, sprzedaży, brand marketingu oraz wszystkich, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę nt. punktu sprzedaży i możliwości efektywnego dialogu z kupującym.

Do udziału w Akademii zapraszamy:
• Właścicieli i kierowników sklepów detalicznych
• Przedstawicieli sieci handlowych
• Sprzedawców, przedstawicieli handlowych, sales managerów
• Producentów sektora FMCG, DIY, Elektro

CEL

Celem sesji poświęconej CM, jest usystematyzowanie wiedzy na temat zarządzania kategorią, tak aby zastosować ją jako narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej w całym spektrum 4P.

Omawiając CM wyjdziemy nie tylko od potrzeb sieci handlowych, sklepów typu stand alone czy też potrzeb category managera, ale też spojrzymy na zagadnienie z punktu widzenia potrzeb klienta.

Umiejętne wykorzystanie CM do zarządzania sprzedażą detaliczną, jest absolutnym kluczem do sukcesu.
Omówimy kluczowe metody badań rynku użyteczne dla Trade Marketingu.

KORZYŚCI

Wiedza i umiejętności w zakresie CM ułatwią uczestnikom nie tylko prowadzenie rozmów handlowych i finalizowanie transakcji, ale też pozwolą na stosowanie skutecznej argumentacji negocjacyjnej w poszczególnych kanałach sprzedaży.

Poznamy portfel rozwiązań badawczych użytecznych dla Trade Marketingu.

Zdobędziemy umiejętności doboru odpowiednich metod badawczych do konkretnych problemów przed jakimi stają Trade Marketerzy.

Zrozumiemy ograniczenia jakie mają poszczególne metody badawcze i w konsekwencji jak uniknąć błędnych wniosków.

PLAN

1. Wprowadzenie do trade marketingu – umiejscowienie w realizacji strategii firm

 • Zaznajomienie z najnowszymi rozwiązaniami marketingu rynkowego w ramach koncepcji Marketingu Mix 8 P’s i porównanie z Marketingiem 4.0.
 • Pokazanie różnicy pomiędzy klientem – shopperem – konsumentem w odniesieniu do działań marketingowych
 • Ćwiczenie – Matryca Trade Marketingowa – zadanie wprowadzające do zrozumienia złożoności procesu trade marketingowego

 

2. Procesy i strategie zarządzania kategorią:

 • Omówienie wielostopniowego procesu zarządzania kategorią w oparciu o strategie firmy
 • Zarządzanie kategorią i wpływ na rentowność producenta oraz sklepu
 • Strategie asortymentowe – praktyczne przykłady zastosowań różnych strategii zarządzania kategorią – przykłady
  z rynku

 

3. Warsztat praktyczny – optymalizacja asortymentowa – ocena według trójkąta interesariuszy (klienta, sklepu, producenta)

 • Budowanie drzewka asortymentowego dla wybranych kategorii
 • Decyzje odnoście optymalizacji kategorii dzięki oznaczeniu strategii, roli i motywów klienta
 • Omówienie zaproponowanych rozwiązań w zależności od celów producenta i sklepu

ZJAZD II – SZKOLENIE Z MERCHANDISINGU, ORGANIZACJI POWIERZCHNI SKLEPU I VISUAL MERCHANDISINGU

Podczas drugiego zjazdu skupimy się na zagadnieniach związanych z merchandisingiem i budowaniem planogramów. Poruszając się pomiędzy sklepowymi półkami, standardowy klient jest w stanie ogarnąć wzrokiem około 300 SKU (produktów i ich wariantów) w ciągu zaledwie 5 sekund. Oznacza to, że w sklepie marka musi krzyczeć głośniej od konkurencji, żeby przyciągnąć uwagę klienta.

CEL

Celem sesji poświęconej merchandisingowi, jest usystematyzowanie wiedzy na temat organizacji powierzchni sklepu, budowania planogramów kategorii i ekspozycji w regale oraz w pozostałych strefach sklepu.

Na warsztatach poznamy metody jak prawidłowo eksponować produkty i POS’y, czego unikać na podstawie realnych zdjęć i wizyt w sklepach.

Będziemy pracować na makietach różnych formatów sklepów, stosując wszystkie poznane zasady merchandisingowe.

KORZYŚCI

Wiedza jak wykorzystać całość przestrzeni handlowej do komunikacji z klientami w celu wywołania potrzeby zakupu towarów i umożliwiająca jej realizację

Poznamy efektywne narzędzia, które pomogą producentom w wykorzystaniu potencjału sklepu do zwiększenia widoczności ich produktów.

Dowiesz się jak stworzyć sklep, który pokochają klienci oraz dlaczego klienci wybierają pewne sklepy a inne obchodzą szerokim łukiem.

Co zrobić by sklep odwiedzało więcej klientów i jak motywować klientów do częstych odwiedzin i większych zakupów dzięki visual merchandisingowi.

PLAN

1. Merchandising – organizacja powierzchni sklepu – wykorzystać potencjał miejsca:

 • 15 najważniejszych zasad merchandisingu z omówieniem na przykładach z rynku.
 • Praktyczne wykorzystanie poznanych metod w procesie optymalnego zarządzania powierzchnią
  sklepu.
 • Film instruktażowy „Organizacja przestrzeni sprzedażowej” – autor Roman Szymczak
 • Autorskie ćwiczenie – „magnetyczna makieta” – wykorzystanie potencjału powierzchni do osiągnięcia
  celów sklepu i producenta.

 

2. Jak zaprojektować sklep i ekspozycję którą pokocha klient?

 • Visual Merchandising i psychologia zachowania konsumenta
 • Związek między schematami zachowań klienta a aranżacją przestrzeni handlowej.
 • Rola i budowanie stref sprzedaży (witryna/ strefa wizerunkowa, sklep).
 • Badania rynkowe – ścieżka klienta w sklepie – jak to wykorzystać do zwiększenia efektywności

 

3. Ekspozycja, przygotowanie instrukcji:

 • Rodzaje i estetyka ekspozycji – formy i narzędzia ekspozycyjne.
 • Czynniki kształtujące ekspozycję – prezentacje rozwiązań z perspektywy producenta i sklepu.
 • Rola ekspozycji – wpływ prawidłowej ekspozycji na decyzje zakupowe klientów.

 

4. Merchandising – zasady budowania skutecznych planogramów kategorii

 • Metoda WISE (Widoczność, Identyfikacja, Skuteczność, Ekonomia) – które zasady merchandisingu należy zastosować budując planogramy kategorii w sklepie?
 • Wykorzystanie zasad pricingu i zarządzania kategorią do przygotowania planogramów.
 • Ćwiczenie praktyczne – przygotowanie planogramu dla wybranych kategorii produktowych.

 

5. Ekspozycja, przygotowanie instrukcji:

 • Rodzaje i estetyka ekspozycji.
 • Wpływ ekspozycji na decyzje zakupowe.
 • Czynniki kształtujące ekspozycję.
 • Rola ekspozycji.
 • Wpływ prawidłowej ekspozycji na decyzje zakupowe klientów.

ZJAZD III – PRICING I PROMOCJA

Podczas trzeciego zjazdu skupimy się na zagadnieniach związanych z pricingiem i promocją. Na warsztatach pokażemy, że cena to wypadkowa wielu zmiennych a na akceptację ceny przez klienta składa się bardzo wiele elementów.
Główny nacisk w module to praktyczne doświadczenie przez Uczestników warsztatów działań promocyjnych w praktyce. Podzieleni na 4-5 zespołów przy określonym budżecie (w formie falsyfikatów banknotów) konkurować będziemy o jak najlepszy wynik planowanych i realizowanych działań promocyjnych.

CEL

Poznasz różne podejścia do ustalania cen oraz doboru strategii cenowych – w jakich okolicznościach sprawdzają się te rozwiązania i jakie mogą być konsekwencje podejmowanych decyzji.
Dowiesz się jak obronić cenę bez dawania rabatów i sprawisz że klient zaakceptuje cenę a po rozmowie z Tobą, staniesz się dla niego partnerem biznesowym. Dzięki wielu zadaniom, które będziesz musiał rozwiązać staniesz się ekspertem, twardym
negocjatorem i partnerem jednocześnie.
Szczegółowo omówimy na przykładach mechanizmy promocji sprzedaży, takie jak m.in. re-sell, up-sell, add-sell czy cross-sell. W ostatniej części modułu poznamy szczegółowe narzędzia promocyjne (takie jak m.in. promocje cenowe, premie, konkursy, próbki i in.) wraz z ich wykorzystaniem oraz mierzeniem ich skuteczności i efektywności.

KORZYŚCI

Na warsztacie poznasz zasady pozycjonowania cenowego wpływające na poprawę rentowości sklepu. Dowiesz się jak oddziaływanie cenowe kształtuje wybory zakupowe klientów. Przedstawione będą praktyczne rozwiązania, które budują celowy i świadomy wizerunek cenowy produktów, zwiększając ich zyskowność. Na podstawie przykładów z mass market zaprezentowane będą najlepsze praktyki komunikacji cenowych i promocyjnych.

Warsztat każdemu uczestnikowi da unikalną wiedzą z obszaru strategii pricingowych zapewniających dźwignię zysku. Dokonamy przełożenia doświadczeń z symulacji „Promotion management” do codziennych zadań, włączając w to proces zarządzania promocją jako projekt.

PLAN

1. Pricing jako element właściwego pozycjonowania rynkowego.

 • Badania odnoszące się do postrzegania cen przez klientów
 • Determinanty cenowe wpływające na cenę (Top 15)
 • Narzędzia i techniki maksymalizowania marży produktów – ćwiczenia analityki efektywności

 

2. Strategie ustalania i kształtowania cen:

 • Strategie cenowe stosowane w różnych rynkach – najlepsze praktyki oraz najczęstsze błędy
 • Dźwignia pricingowa – znaczenie dla pozycjonowania cenowego – analiza finansowa
 • Psychologia cen – najskuteczniejsze techniki stosowane w mass markecie

 

3. Ćwiczenie „MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI” – matryca pricingowa

 • Zastosowanie poznanej wiedzy w zakresie motywów zakupowych i zasad psychologii cen
 • Osiągnięcie efektu odpowiedniego postrzegania cenowego punktu handlowego
 • Wyliczanie skuteczności pozycjonowania cenowego w zależności od przyjętej strategii

 

4.Symulacyjna gra strategiczna „PROMOTION MANAGEMENT”

 • STP (komu – co – dlaczego): przygotowanie strategii działań promocyjnych.
 • Wybór formy promocji sprzedaży i korzyści dla klientów.
 • Komunikacja działań promocyjnych, wdrażanie i kontrola efektów.

 

5.Narzędzia promocji i sprzedaży w praktyce.

 • Transfer doświadczeń z symulacji do codziennych wyzwań zawodowych trade marketerów.
 • Mechanizmy promocji sprzedaży w praktyce.
 • Techniki promocji sprzedaży i ocena ich efektywności.

ZJAZD IV – PLANOWANIE PROCESU DZIAŁAŃ TRADE MARKETINGOWYCH

Podczas ostatniego zjazdu skupimy się na planowaniu działań trade marketingowych. Skupimy się dokładnie na poszczególnych etapach w ujęciu przekrojowym – od badań, strategii aż po przygotowanie taktyki i operacji.
Na podstawie zdobytej już wiedzy i konkretnych danych rynkowych i branż, na specjalnych arkuszach w formacie A1 będziemy przygotowywać plany działań trade marketingowych.
Części narzędzi towarzyszyć będą specjalne szablony w Excelu – do wykorzystania w codziennej pracy trade marketerów.

CEL

Symulacja strategiczna „Trade Marketing Strategy” w kompleksowy sposób obejmować będzie program wcześniejszych modułów – z możliwością przełożenia poznanej wiedzy i umiejętności na praktyczne codzienne działania.

Rywalizujące ze sobą zespoły przygotowywać będą strategie trade marketingowe oraz rywalizować na symulowanym rynku o kontrakty od klientów. Wyniki będziemy raportować oraz porównywać na tlekonkurencji kto uzyskał najlepszy rezultat.

W dalszej części symulacji strategicznej „Trade Marketing Strategy” rywalizacja będzie urozmaicona sytuacjami wykorzystania przewag konkurencyjnych oraz zarządzaniem zmianą w trade marketingu.

KORZYŚCI

Uczestnicy w praktyczny sposób usystematyzują i podsumują wszystkie dotychczas poznane narzędzia i metody działań trade marketingowych.

Poprzez pracę zespołową uczestnicy na realnych case study przećwiczą różne sytuacje biznesowe.

Dzięki rozegraniu symulacji w minimum trzech okresach, możliwe stanie się dopasowanie strategii do rynku i konkurencji oraz prześledzenie czynników sukcesu w praktyce działań trade marketingowych.
Uczestnicy przygotują strategię działań marketingowych w matrycy Ansoffa, następnie opracuje kreację i plan wykorzystywania narzędzi do opracowanych strategii.

PLAN

1. Symulacja strategiczna „trade marketing strategy” (cz.1):

 • Proces trade marketingu w ujęciu przekrojowym – od badań, strategii aż po przygotowanie taktyki i operacji.
 • Opracowanie planu działań w pierwszym okresie gry symulacyjnej.
 • KPI, feedback i wskaźniki trade marketingu na tle konkurencji.

 

2. Symulacja strategiczna „trade marketing strategy” (cz.2):

 • Modyfikacja strategii trade marketingu w obliczu działań konkurencji.
 • Sztuka wykorzystania wyróżników rynkowych (USP) oraz szans rynkowych w działaniach trade marketingowych.
 • Umiejętność zarządzania zmianą w warunkach digitializacji trade marketingu, poznanie wyników końcowych symulacji.

 

3. Planowanie działań trade marketingowych – warsztat (cz. 1):

 • Audyt trade marketingowy w praktyce.
 • Analizy trade marketingowe – rynku i konkurencji.
 • Opracowanie opcji strategicznych działań trade marketingowych.

 

4. Planowanie działań trade marketingowych – warsztat (cz. 2)

 • Strategia trade marketingu w praktyce.
 • Dobór narzędzi do planowanych strategii trade marketingu.
 • Planowanie operacji, planu wdrożeniowego i trade marketingu.

Najbliższe szkolenie odbędzie się

17-18 września 2020
5-6 października 2020
19-20 listopada 2020
14-15 grudnia 2020

Pobierz plik z zamówieniem udziału

TRENERZY AKADEMII TRADE MARKETINGU

Roman Szymczak trener trade marketingu

ROMAN SZYMCZAK

Trener biznesu i ekspert trade marketingu. Prowadzi zaawansowane projekty doradcze i szkoleniowe.

Michał Dziekoński Akademia Liderów Trademarketingu

MICHAŁ DZIEKOŃSKI

Marketing i strategia

Robert Sieńko trener TM360

ROBERT SIEŃKO

Specjalista trade marketingu

Artur Dłubak - Manager, trener i coach TM360

ARTUR DŁUBAK

Ekspert trade marketingu, sprzedaży i negocjacji handlowych.

Dagmara Habiera Akademia Trade Marketingu

DAGMARA HABIERA

Visual Merchandising i sprzedaż

INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE SZKOLENIA

Szawa Conference Sp. z o.o. 

Jutrzenki 137

02-231 Warszawa

CENA

6900 zł netto (+VAT)

Cena obejmuje:
8 dni szkoleniowych, komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat, przerwy kawowe i lunch podczas wszystkich zjazdów.

Cena nie obejmuje:
kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2020. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób jest ograniczona do max. 20.

Organizatorem Akademii jest: TM360