O szkoleniu

null

10 technik

wspierających profesjonalne wystąpienie: traki autorskie, praca nad głosem, spójność slajdów z tym o czym mówimy.
null

8h intensywnej pracy warsztatowej

…aby potem woja codzienna praca była o wiele lżejsza i efektywniejsza.
null

Maks. 15 osób w grupie

Dbamy o to, aby liczebność grupy sprzyjała efektywnej i komfortowej nauce.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Szkolenie wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające zbudować angażującą i swobodną interakcję z klientem lub na spotkaniu biznesowym.
Poznasz metody tworzenia inspiracyjnych wystąpień publicznych. Od trenera otrzymasz zestaw gotowych wskazówek dotyczących mowy ciała, emisji głosu, przygotowania profesjonalnych prezentacji – wszystko do zastosowania od razu po szkoleniu.

Dlaczego warto ukończyć to szkolenie?

Współcześnie jedną z najważniejszych i najlepiej opłacanych umiejętności sprzedażowych stanowi kompetencja tworzenia i wygłaszania prezentacji handlowych. Zmienność, elastyczność, dostosowanie się pod oczekiwania rynkowe, chęci i gotowość zakupowa. Perswazja słowna, stylistyczna, werbalna i niewerbalna, odpowiedni storytelling. Wzbudzenie zaangażowania i dyskretne wywieranie wpływu społecznego z odpowiednim uwrażliwieniem na drugą osobę. Wszystko to stanowi o skuteczności i wszystko zostanie omówione i przetrenowane na warsztacie. Tak, aby każdy z pojedynczych elementów był wystarczająco opanowany. Dostarczymy uczestnikom zestawu kluczowych narzędzi ułatwiających proces tworzenia własnych prezentacji handlowych i sposobu ich wygłaszania (prezentowania publicznie) przed klientem, bądź grupą słuchaczy, niezbędnych na etapie pierwszego kontaktu i wzbudzenia ciekawości do dalszej rozmowy – od rozpoznania , gotowości i chęci rozmowy.

Program

MODUŁ 1: Paleta możliwości

zagospodarowanie i operowanie 6 kanałami nadawczymi – zmysły odbiorcy

4 FILARY przekonującej prezentacji

łączniki w tekście – opowieść poprzez key messeges i pytania

kreatywne i atrakcyjne, intrygujące dobre początki, puenty

emocjonalne EKG prezentacji

4 fundamenty dramaturgii prezentacji

7 prostych kroków do fabuły nawet o „twardych tematach”

MODUŁ 2: Balans między uczciwością a kompetencją.

postawa i ruch sceniczny

natura i wymowa gestykulacji – zasady biznesowej gestykulacji

przestrzeń sceniczna, ruch prowadzącego a emocje wystąpienia

„gra sceniczna” – zasady

kontaktu wzrokowego, wydźwięk ciszy

MODUŁ 3: Głos

stawką jest nasza wiarygodność…

głosowa elegancja – czystość dykcyjna i artykulacja, prozodia czyli intonacja, akcentowanie, tempo i rytm

„flip i flap – czyli jak budować spójny duet z (ewentualnie wykorzystywaną) prezentacją w postaci slajdów.

osobowość prezentera i „osobowość” slajdu

improwizacja słowna:
– aaaa!!!! co powiedzieć abc improwizacji o słowie
– opowieści, opowiastki, fakty
– zadanie pt; „Uwierz mi” lub „Przekonaj mnie” lub „Zainspiruj mnie” lub „Wywołaj moją ciekawość”

MODUŁ 4: Reguły w wystąpieniach na forum.

świadoma autoprezentacja, a manipulacja wiarygodnością, zagrożenia związane z przekazywaniem fałszywych komunikatów

kim jesteśmy dla klienta, kontrahenta, współpracowników i co to oznacza dla mnie jako reprezentującego firmę

zadanie finałowe – wykonanie prezentacji z feedbackiem

Forma szkolenia

null

Case study

uczestników
null

Scenki

uczestników
null

Warsztat

z praktycznymi ćwiczeniami

Prowadzący

null

Katarzyna Wolska

Dawniej dziennikarka radiowa (RMF FM), a także Dyrektor zarządzający firm zajmujących się produkcją filmową. Dyrektor ds. rozwoju krakowskiej firmy doradczo-szkoleniowej i Sales Manager w branży informatycznej. W SKiTZ MATRIK, prowadziła od 2006 roku zajęcia w ramach Szkoły Trenerów.. Współautorka dwóch części książki „Vademecum trenera” współpracowała jako dziennikarz z miesięcznikiem „Benefit” oraz „Personel Zarządzanie”. Specjalizuje się w indywidualnych zajęciach z przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej rozwijając ich kompetencje menadżerskie oraz doskonaląc efektywność osobistą, współtworzy projekty strategiczne, pomaga rozwijać style zarządcze oparte na różnorodności i potencjale człowieka. W ramach prowadzonych projektów doskonali kadry działów HR, szkoleń i rozwoju, pomaga przeprowadzać miedzy – zespołowe zmiany strategiczne, wspiera w okresie zmian, transformacji i trudnych sytuacji.

Dodatkowo eksperckim i zarówno hobbystycznym jej tematem jest od ponad 20 lat profesjonalna prezentacja i praca głosem. Buduje wystąpienia publiczne swoich Klientów w Polsce i za granicą, korzystając również z własnych doświadczeń z pracy jako konferansjer.

Call Now Button