NOWOŚĆ!!!

Już w sprzedaży!

Książka NEGOCJACJE

DROGA DO POROZUMIENIA
autorzy: Artur Dłubak | Roman Szymczak

Książkę, którą wspólnie prezentujemy, postanowiliśmy napisać jako praktyczny poradnik dla osób, które podejmują się negocjacji w handlu. Prowadzenie rozmów biznesowych nie jest łatwe, gdyż istnieją różne nawyki, przyzwyczajenia, stereotypy, które – jak dogmaty – obowiązują jako wzorce procesu negocjacyjnego. Strategie „nieustępliwego i niedostępnego” negocjatora, który, stosując manipulacyjne techniki, realizuje założone cele firmy, do dzisiaj są niezwykle popularne. A jak do takiej postawy dołożymy jeszcze arogancję drugiej strony, połączoną z ordynarnością, można odnieść wrażenie, że sztuka negocjacji to bardziej poziom prymitywizmu niż awangardowej galerii.

null

Ponad 210 stron wartościowych treści

dla zespołów sprzedażowych i kupieckich
null

5 praktycznych rozdziałów

o negocjacjach
null

22 case study

z rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych
null

22 techniki negocjacyjne

null

4 kolory negocjatorów

null

Praktyczne etapy

procesu negocjacyjnego
null

5 stylów negocjacyjnych

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA KSIĄŻKI:

PIERWSZY ROZDZIAŁ został poświęcony wyjaśnieniu, czym są negocjacje jako proces oraz co takiego sprawia, iż negocjowanie w sprzedaży jest charakterystyczne. Chcieliśmy wytłumaczyć, jak odróżnić negocjowanie od sprzedawania, co nawet dla bardzo doświadczonych handlowców okazuje się trudne. Popełniają oni błędy, które niepotrzebnie obniżają jakość całego procesu sprzedaży – postanowiliśmy więc wskazać różnice, aby pomóc w uniknięciu pułapek.

W DRUGIM ROZDZIALE omawiamy style negocjacyjne, które są reprezentowane przez wszystkich uczestników procesu negocjacyjnego. Niektórzy z nas są ich świadomi, inni nie. Zaznajomienie czytelnika z poszczególnymi preferencjami ma na celu zwrócenie uwagi zarówno na atuty, jak i słabości poszczególnych domen, tak aby można było popracować nad udoskonaleniem własnej stylistyki.

TRZECI ROZDZIAŁ dotyka kwestii psychologii w negocjacjach. Jest to obszar bardzo ciekawy z punktu widzenia przygotowania negocjacyjnego, w którym rozpoznanie drugiej strony ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia pertraktacji według przygotowanego scenariusza. Skuteczna identyfikacja stron daje możliwość takiego dobrania narzędzi perswazyjnych i technik, aby działać w sposób ukierunkowany. Tylko takie postępowanie maksymalizuje efektywność negocjacyjną.

W CZWARTYM ROZDZIALE  przedstawiamy dwadzieścia najczęściej stosowanych przez strony technik negocjacyjnych. Powinno to umożliwić czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z charakterystykami zagrywek negocjacyjnych, ale też znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak radzić sobie w sytuacji, w której ktoś stosuje daną technikę. Sprawne rozpoznawanie i posługiwanie się prezentowanymi technikami to droga do zbudowania negocjacyjnego mistrzostwa.

PIĄTY, ostatni ROZDZIAŁ książki, omawia problematykę zarządzania konfliktem oraz impasem w negocjacjach. Przedstawiamy różne rodzaje konfliktów, wraz ze sposobami radzenia sobie w przypadku, w którym rozmowy zeszły z wytyczonych torów i sytuacja staje się niebezpieczna. Umiejętność skutecznego zarządzania konfliktem chroni negocjatorów przed wejściem w fazę impasu, który jest wrogiem konstruktywnych rozmów. Stąd też uznaliśmy, że wskazanie dróg wyjścia z konfliktowych sytuacji może być niezmiernie pomocne – tak dla początkujących, jak i doświadczonych negocjatorów.

ODBIERZ BEZPŁATNIE PIERWSZY ROZDZIAŁ

Wypełnij formularz, w odpowiedzi otrzymasz publikację pdf z pierwszym rozdziałem książki Negocjacje – droga do porozumienia.

  Dla kogo jest ta książka?


  null

  Książka skierowana jest do każdej osoby, która prowadzi negocjacje handlowe

  na różnych poziomach odpowiedzialności. Publikacja jest doskonałym poradnikiem dla osób pracujących u producentów czy dystrybutorów, spotykających się przy stole negocjacyjnym.
  null

  Do dyrektorów sprzedaży, dyrektorów handlowych, kierowników kluczowych klientów

  (KAM-ów, KAS-ów) czy innych przedstawicieli producenta.

  Prezentujemy w książce również rozwiązania niezbędne dla reprezentantów sieci detalicznych i innych kupujących. Mogą z niej skorzystać dyrektorzy zakupów, kupcy, zarządzający kategorią oraz osoby podejmujące decyzje zakupowe dla swoich firm.

  null

  Każdy, kto pracuje w biznesie

  znajdzie dla siebie odpowiednią wiedzę oraz praktyczne case studies, które będą pomocne w rozmowach negocjacyjnych.

  Spis treści


  ROZDZIAŁ 1: Negocjowanie w sprzedaży

  • Czym są negocjacje?
  • Czym jest negocjowanie w sprzedaży?
  • Różnice pomiędzy sprzedawaniem a negocjowaniem
  • Postrzeganie negocjowania
  • Falstarty w negocjowaniu
  • CASE STUDY: „Kiedy byłem małym chłopcem, hej…”
  • Prawidłowy start w negocjowaniu
  • CASE STUDY: „Czego nauczyli mnie Holendrzy”

  ROZDZIAŁ 2: Etapy procesu negocjowania

  • ETAP 1: Przygotowanie
  • CASE STUDY: „Scenariusze negocjacyjne kluczem do skutecznych negocjacji”
  • ETAP 2: Otwarcie
  • CASE STUDY: „Jak, dzięki zegarkowi treningowemu szybko podpisałem kontrakt?”
  • ETAP 3 : Rozwinięcie
  • CASE STUDY: „Jak kupiłem koncepcję, nie zwracając uwagi na ceny?”
  • ETAP 4: Zamknięcie
   CASE STUDY: „Dlaczego zakończenie negocjacji to początek kolejnych?”
  • Style negocjacyjne
  • Pięć stylów negocjacyjnych
  • Konkurowanie
  • CASE STUDY: „ Jak Dawid z Goliatem”
  • Unikanie
  • CASE STUDY: „W poszukiwaniu czasu na lepsze warunki”
  • Dostosowanie się
  • CASE STUDY: „ A jednak moja żona ma zawsze rację”
  • Kompromis
  • CASE STUDY: „Bardzo trudne rozmowy, z których nie jestem zadowolony”
  • Współpraca
  • CASE STUDY: „Nowe, kreatywne pomysły, które godzą interesy”
  • Podsumowanie

  ROZDZIAŁ 3: Psychologia negocjatorów

  • Cztery kolory
  • Melancholicy – niebiescy
  • Cholerycy – czerwoni
  • Sangwinicy – żółci
  • Flegmatycy – zieloni
  • Podsumowanie
  • Kolorystyczny Efekt Motyla
  • 16 osobowości
  • 4 obszary zachowań
  • Podsumowanie

  ROZDZIAŁ 4: Zasady i techniki negocjacyjne

  • Wprowadzenie
  • Wybrane techniki negocjacyjne
  • Deprecjacja wartości ustępstw
  • Kontrolowany przeciek
  • Nagroda w raju
  • Presja nieprzewidywalności
  • Czerwony śledź
  • Próbny balon
  • Ingracjacja
  • Pusty portfel
  • Fajtłapa
  • Kosmiczna oferta
  • Blef
  • Odmowa negocjowania
  • Groźba konsekwencji
  • Presja czasu
  • Atak personalny
  • Wzbudzanie poczucia winy
  • Eskalacja żądań
  • Brak uprawnień
  • Rozbicie
  • Zmiękczenie betonu: technika otwarcia
  • Krakowski targ: technika rozwinięcia
  • Dobry i zły policjant: technika zamknięcia
  • CASE STUDY: Negocjacje, które zapamiętam do końca życia
  • Podsumowanie

  ROZDZIAŁ 5: Impas i konflikt w negocjacjach

  • Wprowadzenie
  • Konflikt interesów
  • CASE STUDY: „Po prostu nie dostałem zgody”
  • Konflikt danych
  • CASE STUDY: Negocjacje oparte na zmanipulowanych danych
  • Konflikt struktury
  • CASE STUDY: „…Siła i moc to nie wszystko”
  • Konflikt wartości
  • CASE STUDY: „Przyznaj się kim jesteś…”
  • Konflikt relacji
  • CASE STUDY: „Nie wiem dlaczego, ale nie lubię gościa”
  • Następstwa konfliktów w negocjacjach
  • Impas w negocjacjach
  • Techniki zarządzania impasem
  • Metoda drobnych kroków
  • Przystanek
  • Prolongata
  • Wypuszczenie pary
  • Mediacja
  • Zmiana stylu negocjacji
  • Model wychodzenia z konfliktu i impasu
  • Zakończenie

  DLACZEGO DWÓCH AUTORÓW?

  null

  Artur Dłubak

  Artur w książce opisał merytoryczną część negocjacji i skupił się na formalnej zawartości w oparciu o swoją najlepszą wiedzę oraz doświadczenie. Jako praktyk biznesu, wieloletni zarządzający różnymi strukturami firm i korporacji przedstawił przedmiotowo, czym są negocjacje w każdym z ich aspektów rzeczowych. Dzięki temu, że prowadzi warsztaty z zakresu negocjacji i sprzedaży, swoją wiedzę zawarł w książce zgodnie z przekonaniem o tym, co jest najbardziej wartościowe dla uczestników jego zajęć.

  Roman Szymczak Ksiażka MERCHANDISING

  Roman Szymczak

  Roman zaprezentował praktyczne case studies (studium przypadków) z negocjacji, które prowadził w swoim zawodowym życiu. Jest on również praktykiem biznesu zarządzającym przez wiele lat różnymi firmami handlowymi, zarówno od strony sieci detalicznych, jak i producenta czy dystrybutora. Do każdego z merytorycznych rozdziałów Artura przedstawił rzeczywiste historie z prowadzonych przez siebie rozmów biznesowych. Wobec tego, że Roman jest trenerem specjalizującym się w rozwiązaniach marketingu handlowego, wiele przykładów będzie szczegółowo opisanych w kontekście zarządzania kategorią, merchandisingu czy strategii cenowo-promocyjnych. Może być to bardzo wartościowe dla tych czytelników, którzy prowadzą negocjacje z sieciami detalicznymi, nie tylko w aspekcie warunków cenowych, ale również koncepcyjnych.