O szkoleniu

Aby inspirować członków swojego zespołu do osiągania i przekraczania ponadprzeciętnych rezultatów sprzedażowych należy poznać ich wewnętrzne motywatory, pragnienia, określić granice odpowiedzialności grupowej i indywidualnej. Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu pozapłacowych czynników motywujących ludzi daje większą możliwość prowadzić i przewodzić w swoich zespołach handlowych. Trenować, mentorować ale przede wszystkim coachować co prowadzi do „rozciągnięcia” postaw, umiejętności i wiedzy.

Zespół ponadprzeciętny to zespół pewny siebie. Według Krugera (nagroda Ig Nobla) pewność siebie wyraża się w doświadczeniu, a doświadczenie to poznanie, treningi, wykorzystanie narzędzi, strategii i technik w realnym środowisku (na realnych przykładach). Takie właśnie będzie to szkolenie.

Cel szkolenia

Dostarczymy uczestnikom narzędzi do definiowania ponadprzeciętnych celów dopasowanych do grupy i indywidualnie używając do tego testu Reissa ( 16 wewnętrznych motywatorów). Określimy mechanizmy kreowania odpowiedzialności w ujęciu grupowym i indywidualnych jednostek w oparciu o sytuacyjny model zarządzania Blancharda. Nauczymy technik coachingowych przy wykorzystaniu technologii GROW aby rozwijać, wzbogacać i wzmacniać współpracę w zespole. Doceniając i prowadząc rozmowy na każdym poziomie trudności.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Pozapłacowe czynniki motywujące – Motywacja wewnętrzna (test motywacyjny RMP)

Reiss Motivation – naukowa metoda badawcza weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka. Najdokładniejsza i najbardziej wnikliwa, bo pokazuje skalę potrzeb, które musimy zaspokoić, by działać wydajniej i efektywniej. RMP to pierwsze narzędzie psychometryczne opisujące wewnętrzną motywację człowieka. Niezbędne do określenia motywacji i prowadzenia zespołów w nieustannym środowisku „walki o rezultat” W module m.in. takie zagadnienia jak:

 • Czym jest RMP
 • Znaczenie RMP dla osiągania ponadprzeciętnych rezultatów sprzedażowych
 • Test RMP (określenie 16 pragnień) co motywuje twój zespół.
 • Gotowe modele działania w motywacji. Co robić gdy?

 

MODUŁ 2: Sytuacyjny model zarządzania (praca na procesie w oparciu o pozapłacowy model motywacji)

Przywództwo Sytuacyjne to jeden z bardziej skutecznych i powszechnie stosowanych modeli przywództwa. Opracowany w 1968 roku min przez Kena Blancharda, opiera się na założeniu, iż skuteczny menager powinien dostarczać swemu zespołowi tego, czego potrzebuje, by skutecznie realizować stawiane przed nim zadania. Ten model pokazuje kroki i strategię rozwoju jednostki i prowadzenia zespołu. W module m.in. takie zagadnienia jak:

 • 4 poziomy gotowości do posiadanej wiedzy i motywacji.
 • Trening dyrektywny – wiedza, postawa, umiejętności
 • Coaching – metody prowadzenia trudnych rozmów, korygowania i kontroli planów
 • Mentoring – delegowanie i usamodzielnianie.

MODUŁ 3:  Model GROW – Prowadź zespół, który wygrywa

Model Grow wskazuje na kolejność, w jakiej warto rozpatrywać dany problem, wyzwanie. Praktyczne zastosowanie polega na tym, że na każdym z etapów zadaje się pytania. istotą rzeczy jest jakość zadawania pytań, które dają jakość otrzymywanych odpowiedzi. W module m.in. takie zagadnienia jak:

 • Weryfikacja stawianych sobie celów i sposobów ich realizacji
 • Umiejętność operacjonalizacji celu i stawiania pytań podczas jego kierunkowania do
  realizacji
 • Umiejętność polemizowania ze swoimi celami, by je wzmacniać i doprecyzować i
  motywować siebie do działania
 • GROW – technologia rozwoju zespołu

MODUŁ 4: Trening na żywo (na realnym przykładzie)

Rzemiosło sprzedażowe w procesie wykorzystania GROW do osiągnięcia celów
sprzedażowych w systemie stałego wynagrodzenia zgodnie z teorią i praktyką tworzenia
nawyków.
W module m.in. takie zagadnienia jak:

 • Poligon doświadczalny – warsztat grupowy
 • Praca coachingowa 1/1
 • Technika „mucha na ścianie”
 • Katalog dobrych praktyk.
szkolenie motywacja pozapłacowa

Ćwiczenia i techniki wykorzystywane podczas warsztatów:

 1. Reiss Motivation – Test Reissa / określenie własnych motywatorów. Poznanie matrycy odpowiedzi, technologii prowadzenia testu i weryfikacji wyników.
 2. Mapa Empatii – model „postawienia się w sytuacji gdy” skuteczna technika tworzenia avatarów osobowości zespołu, jako jednostki, czy pojedyńczych osób.
 3. Gra „Agent” – symulator gry coachingowej. Grupa zostanie wprowadzona w doświadczenie oparte na zespołowym działaniu i kryzysie w oparciu o niepewność i podejrzliwość, gdzie bez zastosowania technik coachingowych zadanie będzie niewykonalne.
 4. Sytuacyjny model zarządzania – Warsztat określający etap gotowości zespołu i poziomu tej gotowości w skali realizacji celu. (test)
 5. Model Grow – Karta 5 kroków rozwoju zespołu, mechanizm działania pod presją na bazie realizacji celu w ujęciu osobowości zespołu i sprzedawcy.
 6. Poligon doświadczalny – scenki praktyczne na realnych przykładach i sytuacjach w realnej pracy.
 7. Mucha na ścianie – Technika tworzenia katalogu dobrych praktyk i kreowania „ducha zespołu”
 8. Pre test i test kończący – Uczestnicy warsztatów rozpoczną szkolenie od sprawdzenia wiedzy w zakresie tematu szkolenia. Po warsztacie zostanie zweryfikowany poziom wiedzy nabytej na szkoleniu

SZKOLENIE PROWADZI ZNANY EKSPERT:

Mateusz Mrozowski

Mateusz Mrozowski szkolenie TM360

Mateusz Mrozowski – Trener biznesu, coach. 

Od 12 lat w sprzedaży, doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe w takich branżach jak: marketing wewnętrzny,
farmacja, budownictwo, IT, sprzedaż bezpośrednia.

W 2016 roku uzyskał tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy w swojej firmie, rok później najlepszego Dyrektora Sprzedaży.

Publicysta ekspercki: Forbes, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży.
Autor: bestsellerowej książki „Sprzedaż jest sexy albo nie ma jej wcale” i „Samotność lidera – historia sprzedawcy…”.

Wykładowca akademicki na WSPiA w Lublinie (psychologia sprzedaży).

Szkoli i doradza takim markom jak: Mercedes, T-mobile, Pracuj.pl, Bosch, Danone, PSA, PKP, Dr Irena Eris. Cerrad. Certyfikowany trener, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Trener Biznesu Szkoły Trenerów, Kurs Trenerski – Profesjonalny Trener Organizacji.

Cena

1980 zł netto/os – cena

Forma szkolenia>

Case study uczestników

Scenki

Warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

1 Ekspert

Jeden z najlepszych mówców motywacyjnych w Polsce

1 Ekspert

16h praktycznych warsztatów

…aby potem Twoja codzienna praca była o wiele lżejsza i efektywniejsza

16h praktycznych warsztatów

Maks. 12 osób w grupie

Dbamy o to, aby liczebność grupy sprzyjała efektywnej i komfortowej nauce

Maks. 12 osób w grupie

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poznasz wewnętrzne motywatory klientów, ich pragnienia, będziesz umiał określić granice odpowiedzialności grupowej i indywidualnej. Dowiesz się jak umiejętnie wykorzystać wiedzę z zakresu pozapłacowych czynników motywujących ludzi, co da Ci możliwość przewodzenia w swoich zespołach handlowych.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Call Now Button