Cel szkolenia

Celem szkolenia jest osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności poprzez podniesienie efektywności działań w zakresie merchandisingu oraz nabycie umiejętności właściwego projektowania i wykorzystania potencjału sklepu oraz pozycjonowania produktu. Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie budowy planogramów i poznają psychologiczne mechanizmy zachowań konsumentów.

Korzyści ze szkolenia

Dzięki wiedzy przekazanej na szkolenie gwarantujemy wzrost rentowności punktu handlowego i realizację celów sprzedażowych producenta.
Zaprezentujemy jak wykorzystać w praktyce 15 zasad dot. budowania planogramów wg autorskiej metody WISE oraz jak zidentyfikować kluczowe czynniki przy układaniu kategorii. Omówimy zasady układania różnych rodzajów produktów.
Poznasz nowoczesne narzędzi do tworzenia planogramów.
Nauczymy jak wyliczyć ergonomię i ekonomię regału – efekt widoczności.
Umiejętność tworzenia planogramów w zależności od asortymentu.
Poznanie zasad merchandisingowych w organizacji powierzchni sklepu oraz ekspozycji produktów w sali ekspozycyjnej.
Poznanie zasad merchandisingowych w organizacji powierzchni sklepu oraz ekspozycji produktów w sali ekspozycyjnej.
Właściwe podejście do zasad merchandisingu jako narzędzia zwiększającego komfort zakupu.
Odpowiednie wykorzystanie własnej wiedzy merchandisingowej do wydobycia potencjału sklepu oraz produktów producenta.
Samodzielne projektowanie powierzchni handlowych uwzględniając różne formaty sklepów – samoobsługa i pierwszy stół.

Program

Moduł 1. Drzewko decyzyjne klienta – budowanie asortymentu w punkcie handlowym:

Cele i zasady budowania drzewka decyzyjnego.

Kryteria przeznaczenia produktów.

Ćwiczenie praktyczne: budowanie drzewka decyzyjnego wybranych kategorii.

Moduł 2. Rola i strategia kategorii:

Znaczenie roli kategorii, wprowadzenie i oznaczenie kategorii w rolach.

Wnioski i zalecenia.

Ćwiczenie: przypisanie ról i strategii poszczególnych elementom drzewka decyzyjnego.

Moduł 3. Analityka macierzy – kategorii, producentów:

Analiza ekonomiczno-handlowa doboru asortymentu.

Macierze decyzji dotyczących wyboru producenta.

Analiza potencjału półki w kategorii asortymentowej.

Wyliczenia efektywności kategorii.

Moduł 4. Prezentacja 15 zasad budowania planogramów kategorii:

Prezentacja autorskiej metody budowania planogramów WISE (Widoczność, Identyfikacja, Skuteczność, Ekonomia).

Omówienie 15 zasad na podstawie praktycznych przykładów rozwiązań rynkowych.

Ćwiczenie: budowanie planogramu kategorii zgodnie z poznanymi zasadami.

Moduł 5. Ekonomia półki w zarządzaniu kategorią:

Ćwiczenie – rentowność modułu.

Budowa planogramu asortymentowego w oparciu o wybraną kategorię.

Ćwiczenie – wylicz efektywność ekonomiczną regału.

Prezentacja nowoczesnego narzędzia do budowania planogramów.

Moduł 6. Budowanie argumentacji związanej z planogramami.

Zebranie obiekcji związanych z asortymentem w punkcie handlowym.

Zbudowanie argumentacji korzyści powiązanej z poznanymi zasadami merchandisingu.

Call Now Button