Szkolenie otwarte

MERCHANDISING – BUDOWANIE PLANOGRAMÓW

By 5 września, 2019 21 maja, 2021 No Comments

Korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności poprzez podniesienie efektywności działań w zakresie merchandisingu oraz nabycie umiejętności właściwego projektowania i wykorzystania potencjału sklepu oraz pozycjonowania produktu. Uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie budowy planogramów i poznają psychologiczne mechanizmy zachowań konsumentów.

Dzięki wiedzy przekazanej na szkolenie gwarantujemy wzrost rentowności punktu handlowego i realizację celów sprzedażowych producenta.

Zaprezentujemy jak wykorzystać w praktyce 15 zasad dot. budowania planogramów wg autorskiej metody WISE oraz jak zidentyfikować kluczowe czynniki przy układaniu kategorii. Omówimy zasady układania różnych rodzajów produktów.

Nauczymy jak wyliczyć ergonomię i ekonomię regału – efekt widoczności.

Omówimy jak wykorzystać w budowaniu ekspozycji materiały POS oraz sprawdzimy ich efektywność.

Poznasz nowoczesne narzędzi do tworzenia planogramów.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1. Drzewko decyzyjne klienta – budowanie asortymentu w punkcie handlowym:

 • Cele i zasady budowania drzewka decyzyjnego.
 • Kryteria przeznaczenia produktów.
 • Ćwiczenie praktyczne: budowanie drzewka decyzyjnego wybranych kategorii.

Moduł 2. Rola i strategia kategorii:

 • Znaczenie roli kategorii, wprowadzenie i oznaczenie kategorii w rolach.
 • Wnioski i zalecenia.
 • Ćwiczenie: przypisanie ról i strategii poszczególnych elementom drzewka decyzyjnego.

Moduł 3. Analityka macierzy – kategorii, producentów:

 • Analiza ekonomiczno-handlowa doboru asortymentu.
 • Macierze decyzji dotyczących wyboru producenta.
 • Analiza potencjału półki w kategorii asortymentowej.
 • Wyliczenia efektywności kategorii.

Moduł 4. Prezentacja 15 zasad budowania planogramów kategorii:

 • Prezentacja autorskiej metody budowania planogramów WISE (Widoczność, Identyfikacja, Skuteczność, Ekonomia).
 • Omówienie 15 zasad na podstawie praktycznych przykładów rozwiązań rynkowych.
 • Ćwiczenie: budowanie planogramu kategorii zgodnie z poznanymi zasadami.

Moduł 5. Ekonomia półki w zarządzaniu kategorią:

 • Ćwiczenie – rentowność modułu.
 • Budowa planogramu asortymentowego w oparciu o wybraną kategorię.
 • Ćwiczenie – wylicz efektywność ekonomiczną regału.
 • Prezentacja nowoczesnego narzędzia do budowania planogramów

Moduł 6. Budowanie argumentacji związanej z planogramami.

 • Zebranie obiekcji związanych z asortymentem w punkcie handlowym.
 • Zbudowanie argumentacji korzyści powiązanej z poznanymi zasadami merchandisingu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Właściwe podejście do zasad merchandisingu jako narzędzia zwiększającego komfort zakupu.
 • Odpowiednie wykorzystanie własnej wiedzy merchandisingowej do wydobycia potencjału sklepu oraz produktów producenta.
 • Samodzielne projektowanie powierzchni handlowych uwzględniając różne formaty sklepów – samoobsługa i pierwszy stół.
 • Poznanie zasad merchandisingowych w organizacji powierzchni sklepu oraz ekspozycji produktów w sali ekspozycyjnej.
 • Umiejętność tworzenia planogramów w zależności od asortymentu.

  Call Now Button