field marketing a merchandising

Co to jest merchandising?

Szczegółowy opis możesz przeczytać w tekście co to merchandising. Tutaj tylko zarysujemy temat. Istotą merchandisingu jest takie ułożenie asortymentu w sklepie, aby klient miał wygodę robienia zakupów oraz intuicyjnie podejmował decyzje odnośnie swoich potrzeb. W klasycznym podejściu możemy rozróżnić:

 • field marketing,
 • merchandising kategorii,
 • ekspozycje producentów w punkcie sprzedaży.

 

Field marketing odnosi się przede wszystkim do organizacji powierzchni sklepu i maksymalnego wykorzystania potencjału placówki jako miejsca budowania wartości dla klienta.

Merchandising kategorii to z kolei ułożenie poszczególnych kategorii asortymentowych w taki sposób, aby klient szybko i łatwo mógł odkryć swoje potrzeby

Ekspozycje w punkcie sprzedaży są szczególnie ważne z punktu widzenia producenta. Muszą one wyróżniać się, być  zgodne ze strategią produktu i umieszczone we właściwym miejscu w sklepie.

 

Co to jest field marketing?

Field marketing to użycie merchandisingowych zasad organizacji powierzchni sklepu w celu maksymalnego wykorzystania potencjału placówki jako miejsca budowania wartości dla klienta. Postrzeganie sklepu przez klienta zaczyna się od wyglądu sklepu z zewnątrz, jakości witryny i elementów wyróżniających sklep w otoczeniu.

Witryna powinna być zorganizowana zgodnie z ośmioma zasadami:

 1. identyfikacji,
 2. przyciągania,
 3. tła,
 4. wyróżnika,
 5. kontrastu,
 6. otwartości,
 7. sezonowości,
 8. przejrzystości.

Witryna to pierwszy element zapraszający klienta do środka – powinien być na tyle atrakcyjny, aby wciągnąć odbiorcę.

Gdy klient znajdzie się już w środku wówczas zaczyna działać kolejnych 15 zasad organizacji sklepu podzielonych na trzy obszary:

 • „Kategoryzacja” to: kategoryzacja produktowa i specjalna, komplementarność, poziomy regałów oraz krzyż regału.
 • „Strefy sklepu”, w których wyróżniamy: dekompresje, ruch prawostronny, osie widokowe, gorące i zimne miejsca w sklepie.
 • „Organizacja ruchu klienta” w którym możemy zastosować następujące zasady: efekt trawnikowy, zasada wolnych pleców, odruch kolejkowy, ekspozycje wolnostojące oraz pułapki ciemności.

Stosując te zasady można efektywnie zarządzać potencjałem powierzchni. Ważnym elementem decydującym o postrzeganiu sklepu przez klienta jest również wizualizacja wewnętrzna, która stanowi kluczowy efekt budowania wartości miejsca sprzedaży.

 

Przeczytaj również czym jest trade marketing.

Call Now Button