O szkoleniu

Wyjątkowy pakiet 8 szkoleń dla Liderów, który składa się z:

null

4 modułów

obowiązkowych
null

4 tygodniowe

odstępy pomiędzy modułami
null

64 godziny szkolenia

w formie warsztatowej.
null

Praca z Klientem

Zarządzanie i praca z kluczowym klientem to złożony i trudny proces, który wymaga przygotowania, odporności na trudne sytuacje oraz wysokich kompetencji sprzedażowych.

null

Elementy proramu

Wszystkie elementy programu naszej Akademii, dają profesjonalną podstawę do pracy na stanowisku Managera Sprzedaży oraz doskonalą już posiadane kompetencje.

null

Unikalna formuła

Warsztaty będą prowadzone w formie stacjonarnej według metodologii „blended learning” – minimum wykładu – maximum zajęć praktycznych.

Cele Akademii Lidera

Dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy oraz kluczowych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie zarządzać zespołami sprzedażowymi.
Zmotywowanie uczestników do wytężonej pracy własnej i rozwoju własnych kwalifikacji (szczególnie w obszarze zarządzania ludźmi)
Zasianie i pobudzenie nadziei, że można oraz należy wyjść ze strefy komfortu i pozyskać nowe umiejętności oraz wiedzę pozwalające efektywniej i skuteczniej prowadzić zwycięskie zespoły sprzedażowe
Zwiększenie dynamizmu, elastyczności oraz indywidualnego podejścia w pracy z Przedstawicielami

Program szkolenia

Moduł 1: „Skuteczne i efektywne przywództwo transformacyjne w niestabilnych czasach „czarnych łabędzi”.

Perswazyjna komunikacja w codziennej pracy lidera –„Kolory”

 • Temperament i osobowość w procesie skutecznej komunikacji
 • Model komunikacji w praktyce (w oparciu o Insights Discovery oraz Facet5)
 • Psychologiczne bariery w procesie efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • W jaki sposób wykorzystać najnowsze zdobycze psychologii biznesu, żeby budować bardziej trwałe relacje z innymi ludźmi?
 • „Perswazja i manipulacja – różne narzędzia wywierania wpływu w procesie komunikacji interpersonalnej”
 • Analiza transakcyjna w kontekście komunikacji lidera i jego współpracowników

Pojęcie autorytetu lidera (przywódcy) i narzędzia pozwalające go skutecznie zbudować

 • Różne rozumienie i interpretacja pojęcia „autorytet”
 • Budowanie autorytetu w nowoczesnym biznesie – jak robić to praktycznie, skutecznie i efektywnie
 • Autorytet i jego zaprzeczenie, czyli jakie czynniki powodują, że skądinąd utalentowani ludzie ponoszą porażkę w zarządzaniu ludźmi
 • Przegląd „najlepszych praktyk” jeśli chodzi o autorytet w realnym działaniu

Różne modele i paradygmaty przywództwa w biznesie

 • Tradycyjne modele hierarchiczne i kreujące je kultury organizacyjne

 • Przywództwo partycypacyjne i transformacyjne (model K. Blancharda, Johna C. Maxwella oraz „heroicznego przywództwa”)

 • Przywództwo a zarządzanie – podobieństwa i różnice

 • Co oznacza dla współczesnego biznesu deficyt skutecznego i efektywnego przywództwa?

Moduł 2: „Służebny i partycypacyjny model przywództwa K. Blancharda w realnej praktyce zarządczej”

Szczegółowa prezentacja modelu K. Blancharda Przywództwa Sytuacyjnego

 • Kwestionariusz własnego stylu przywództwa w oparciu o model. K. Blancharda 
 • Studia przypadków 
 • „Scenki”, czyli przykładowe rozmowy „one to one” w oparciu o model rozmowy rozwojowej K. Blancharda

Model coachingu sprzedażowego z Przedstawicielami w oparciu o paradygmat Przywództwa Sytuacyjnego K. Blancharda

 • Prezentacja modelu
 • Studia przypadków
 • Praca z modelem – praktyka

Moduł 3: „Zarządzanie zmianą oraz budowanie skutecznego i efektywnego zespołu”

Przywództwo a zarządzanie zmianą

 • Pojęcie zmiany w biznesie
 • Rodzaje zmian
 • Na czym polega zdolność organizacji do zainicjowania zmiany i wejścia w zmianę
 • Dlaczego wiele firm i zespołów się nie zmienia?
 • Zarządzanie zmianą a role, w które powinien skutecznie wejść lider

Cykl zmiany (fazy przechodzenia przez zmianę)

 • Trzy wymiary inercji
 • Trzy wymiary elastyczności
 • Zmiany twarde versus zmiany miękkie
 • Opór przed zmianą
 • Efektywne przewodzenie zmianom

Model „ośmiu kroków” zarządzania zmianą w ujęciu prof. Johna Kottera

 • Tworzenie impulsu do zmiany
 • Budowanie efektywnej wizji
 • Budowanie koalicji wspierającej zmianę
 • Komunikowanie wizji zmiany wewnątrz organizacji
 • Nadawanie uprawnień podwładnym
 • Metoda kreowania „małych sukcesów”
 • Konsolidowanie osiągnięć
 • Ugruntowanie, czyli instytucjonalizacja zmiany

Przywództwo a zarządzanie zmianą, czyli jak efektywnie kreować w firmie kulturę odpowiedzialności oraz model „turkusowego przywództwa”

 • Pojęcie kultury organizacyjnej
 • Typy kultur organizacyjnych według Federica Lalouxa
 • Kultura organizacyjna a przywództwo
 • W jaki sposób „turkusowa kultura odpowiedzialności” pozwala kreować i skutecznie implementować zmianę w organizacji

Podstawy funkcjonowania „zdrowych zespołów”

 • Grupa a zespół – podstawy i fundamenty pracy zespołowej w oparciu o model Patrica Lencioniego
 • Skuteczna i sprawna komunikacja w funkcjonowaniu efektywnego zespołu
 • Cztery filary „zdrowego zespołu”

„Chory” i dysfunkcyjny zespół – jak go skutecznie „uzdrowić”?

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej według modelu Patrica Lencionieg
 • Koło konfliktu według modelu Moore’a
 • Stanowiska a interesy w zespole biznesowym
 • Komunikacja nastawiona na rozwiązania – model T. Gordona
 • Jak sobie radzić z „toksynami zespołowymi” według Johna Gottmana?
 • Kluczowe prawa asertywności według modelu Herberta Fensterheima

Moduł 4: „Follow up oraz elementy work-life-balance”

W ramach ostatniej sesji zjazdowej dokonamy gruntownego powtórzenia całego materiału Akademii Lidera oraz przeprowadzimy krótki i niezwykle praktyczny moduł dedykowany dobrostanowi psycho-fizycznemu liderów.

Forma szkolenia

null

Praca na case study uczestników.

null

Praktyczna wiedza biznesowa oraz warsztat z praktycznymi ćwiczeniami.

null

 Zadania domowe do wykonania pomiędzy spotkaniami.

null

12 osób w grupie. Dbamy o to, aby liczebność grupy sprzyjała efektywnej i komfortowej nauce.

null

Projekt zakończony egzaminem.

Prowadzący

null

dr Paweł Pawłowski

Trener sprzedaży | Konsultant biznesu | Psycholog Biznesu
O mnie
Call Now Button