WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Dlaczego warto ukończyć to szkolenie?

Współcześnie jedną z najważniejszych i najlepiej opłacanych umiejętności sprzedażowych stanowi kompetencja tworzenia i wygłaszania prezentacji handlowych. Zmienność, elastyczność, dostosowanie się pod oczekiwania rynkowe, chęci i gotowość zakupowa. Perswazja słowna, stylistyczna, werbalna i niewerbalna, odpowiedni storytelling. Wzbudzenie zaangażowania i dyskretne wywieranie wpływu społecznego z odpowiednim uwrażliwieniem na drugą osobę. Wszystko to stanowi o skuteczności i wszystko zostanie omówione i przetrenowane na warsztacie. Tak, aby każdy z pojedynczych elementów był wystarczająco opanowany. Dostarczymy uczestnikom zestawu kluczowych narzędzi ułatwiających proces tworzenia własnych prezentacji handlowych i sposobu ich wygłaszania (prezentowania publicznie) przed klientem, bądź grupą słuchaczy, niezbędnych na etapie pierwszego kontaktu i wzbudzenia ciekawości do dalszej rozmowy – od rozpoznania , gotowości i chęci rozmowy.

Program:

MODUŁ 1: Paleta możliwości

 • zagospodarowanie i operowanie 6 kanałami nadawczymi – zmysły odbiorcy
 • 4 FILARY przekonującej prezentacji
 • łączniki w tekście – opowieść poprzez key messeges i pytania
 • kreatywne i atrakcyjne, intrygujące dobre początki, puenty
 • emocjonalne EKG prezentacji
 • 4 fundamenty dramaturgii prezentacji
 • 7 prostych kroków do fabuły nawet o „twardych tematach”

 

MODUŁ 2: Balans między uczciwością a kompetencją.

 • postawa i ruch sceniczny
 • natura i wymowa gestykulacji – zasady biznesowej gestykulacji
 • przestrzeń sceniczna, ruch prowadzącego a emocje wystąpienia
 • „gra sceniczna” – zasady
 • kontaktu wzrokowego, wydźwięk ciszy

 

MODUŁ 3: Głos

 • stawką jest nasza wiarygodność…
 • głosowa elegancja – czystość dykcyjna i artykulacja, prozodia czyli intonacja, akcentowanie, tempo i rytm
 • „flip i flap – czyli jak budować spójny duet z (ewentualnie wykorzystywaną) prezentacją w postaci slajdów.
 • osobowość prezentera i „osobowość” slajdu
 • improwizacja słowna:
  – aaaa!!!! co powiedzieć abc improwizacji o słowie
  – opowieści, opowiastki, fakty
  – zadanie pt; „Uwierz mi” lub „Przekonaj mnie” lub „Zainspiruj mnie” lub „Wywołaj moją ciekawość”

 

MODUŁ 4: Reguły w wystąpieniach na forum.

 • świadoma autoprezentacja, a manipulacja wiarygodnością, zagrożenia związane z przekazywaniem fałszywych
  komunikatów
 • kim jesteśmy dla klienta, kontrahenta, współpracowników i co to oznacza dla mnie jako reprezentującego firmę
 • zadanie finałowe – wykonanie prezentacji z feedbackiem

 

Szkolenie prowadzi: Katarzyna Wolska

Forma szkolenia

Praca na nowoczesnych magnetycznych makietach sklepu

Filmy instruktażowe

Zdjęcia ze sklepów różnych formatów

Warsztat z praktycznymi ćwiczeniami

25 zasad, które musisz znać

25 zasad, które musisz znać

Z ich znajomością przestaniesz „wyważać otwarte drzwi”, a twoje efektywność znacznie wzrośnie

8h ciężkiej pracy na szkoleniu

8h ciężkiej pracy na szkoleniu

…aby potem Twoja codzienna praca była o wiele lżejsza i jeszcze bardziej efektywna

Maks. 15 osób w grupie

Maks. 15 osób w grupie

Dbamy o to, aby liczebność grupy sprzyjała efektywnej i komfortowej nauce

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie w sposób warsztatowy przeprowadza nas przez proces zwiększenia rentowności sprzedaży poprzez zaprezentowanie klientowi oferty adekwatnej do jego potrzeb, możliwości i innych uwarunkowań. Jednym z elementów tejże oferty jest cena, ale nie jest to element jedyny i czasem nawet nie najbardziej istotny.
Szkolenie przygotuje uczestników do prezentacji ceny, jako wypadkowej wielu czynników. Do obrony tejże ceny, przy pomocy mocnych, dedykowanych konkretnemu partnerowi biznesowemu argumentów. Uświadomi też różnice pomiędzy typami postawy typowego „komiwojażera” lub „domokrążcy” ze świadomym wartości produktu, dojrzałym handlowcem.

Zapytaj o szczegóły szkolenia

Post by TM360

Dodaj komentarz